Vi har hatt en prat med Anita rundt det å være partner i Boitano.

Hvorfor ville du være med i Boitano?

“Jeg får være med å eie selv og jeg får være med å forme min egen arbeidsplass.

Til å begynne med var det viktigste at ikke andre skal sitte igjen med fortjenesten, mens vi gjorde arbeidet. Men det å få påvirke hvordan vi driver selskapet har blitt det mest sentrale. Det er viktig for meg at vi er noe mer enn et rent konsulentselskap.”

Hvordan er arbeidsdagen din annerledes nå som du er partner i et selskap?

“Hverdagen er ikke blitt så veldig annerledes enn da jeg var ansatt i et konsulentselskap. Jeg er fortsatt ute hos kunde nesten 100% av tiden. Men jeg sitter blant annet i en arbeidsgruppe som jobber med investeringer. Her bestemmer vi hvordan vi skal bruke overskuddet av driften i Boitano til investeringer i oppstartsbedrifter og nye produktideer. Jeg har også vært med å lage caser og tester for de ikke tekniske ressurser som vi har intervjuet/fått inn som nye partnere. I tillegg får vi alle være med å stemme om «mandatene» til de enkelte arbeidsgruppene, og om de økonomiske rammene og budsjett for alle områder. Det er bra.

Hvordan er det å være jente i Boitano?

“Tenker veldig sjelden over det, men trives godt i sosiale sammenhenger hvor våre ektefeller/kjærester er med. Snakker mye med de andre jentene da. Opplever ikke mannssjåvinisme eller røft miljø selv om det er brorparten gutter/menn i Boitano.”

Hva skal til for å få flere jenter inn?

“Vi må fortelle om fordelene med lønnsmodellen. Jeg er vant med den, og digger den. Fleksibilitet er gull verdt. Kan jobbe så lite og så mye jeg vil. Som småbarnsmor passer lønnsmodellen perfekt. Kan jobbe mindre en uke, uten at jeg må ta det igjen. Timelønn er perfekt for meg. Jeg opplever ikke å bli forskjellsbehandlet og vi har likelønn.

Jeg er egentlig litt risikoavers, men føler meg allikevel helt trygg på modellen vi har valgt. I Boitano er det provisjonsbasert lønn, men jeg er ikke engstelig for å stå uten oppdrag når vi har flere som kontinuerlig jobber med salg til nye kunder”

Vi tjener også såpass godt at jeg kan bygge opp en buffer hvis jeg skulle gå ledig en stund, men er egentlig ikke redd for å bli sittende på “benken”. Hvis noe skjer, kan jeg bare finne noe annet.

Er det noe du vil trekke fram som andre viktige sider ved å være med i Boitano?

“Det jobber veldig mange flinke folk her og alle er hyggelige. Godt samhold og godt miljø. Mange av oss har jobbet sammen lenge og har sterke relasjoner fra før, men kan nok bli enda bedre kjent. Vi har hatt en rask utvikling og vi har kanskje ikke vært flinke nok til å prioritere å være sosiale sammen. Det kan vi bli bedre på.

Det er godt tilbud av sosiale aktiviteter. Det skjer noe hver måned og det er ikke alltid jeg rekker å være med, men det er viktig å ha muligheten. Og jeg setter pris på at vi av og til har arrangementer som jeg kan ha med samboeren min på.

En annen ting jeg verdsetter er fagkveldene våre. Det er vanskelig i småbarnsperioden å finne tid på fritiden til å lære meg nye ting. Selv om jeg utvikler meg i oppdraget, er det viktig at vi får utvikling via fagkvelder. Og jeg synes det har vært ekstra interessant med de som er rettet mer mot ikke-teknisk. For meg har det vært viktig å å lære mer om investeringer og forretningsutvikling.”  

Nå etter et år, har det blitt som du trodde?

“Vi har fått til mye, men jeg er også utålmodig. Skulle gjerne hatt enda flere oppstartsbedrifter hvor vi kan investere og bidra med ressurser. Vi vil mye, og det er ikke alltid enkelt å se hvor vi skal gå og hva vi skal fokusere på. Jeg tenker at vi må jobbe litt med struktur og prosessene våre når det gjelder investeringsbeslutninger, og få en tydelig strategi på hva vi skal investere i.”

Noe som har skuffet deg?

“Nei, det var ikke så lett å vite hva jeg skulle forvente. Som småbarnsmor og i et oppdrag med høyt tempo kan jeg savne tid til å kunne engasjere meg enda mer, det skjer mye i Boitano og det er utfordrende å følge med på alt som skjer. Jeg gleder meg til fortsettelsen.”