Høsten 2019 arrangerte Boitano konkurransen The Pitch på Shifter sin The Shift-konferansedag, der 10 norske start-ups presenterte sin idé, sitt selskap, sitt produkt med mål om å vinne 200 konsulenttimer fra Boitano. Av et sterkt felt sto Kristine Angeltvedt og hennes selskap Nixa igjen som vinneren. Nixa er et rekrutteringsselskap som hjelper norske kunder å skaffe seg remote utviklerressurser. Kristine valgte å benytte de 200 timene Nixa vant til å få laget en Minimum Viable Product (MVP) av sin matchingtjeneste. Frem til nå har Nixa benyttet ferdige løsninger, digitale naturlig nok, men i praksis en manuell prosess.

MVP-en hun har fått laget sammen med Boitano sammen gjør opplevelsen for kunden langt bedre. Samtidig lar MVP-løsningen utviklere som å ønsker å tilby sine tjenester via Nixa lettere spesifisere hva slags type ansettelsesforhold de ønsker seg. Totalt sett sparer Kristine mye tid med ny løsning på plass, slik at hun kan fokusere mer på salg.

Vi her i Boitano er av den oppfatning at samarbeidet har vært meget bra. Kristine har vært en grundig og effektiv partner å jobbe med. Hun har ikke nølt med å teste løsning overfor faktiske brukere. Innspill derfra er blitt til viktige justeringer av produktet.

Selv sier Kristine følgende: "Det har vært både spennende og lærerikt å jobbe sammen med Boitano. De har fylt tomrom i vår kompetanse som har vært avgjørende for å komme i mål. Gjennom god prosjektstyring og prosessledelse har de sørget for at vi har fått bygget en funksjonell MVP som løser våre behov på kun et par uker"

MVPen er blitt en leveranse vi i Boitano er stolte av, og et eksempel på hvor mye som faktisk kan gjøres på kort tid, når rammebetingelsene er lagt til rette for det. Ta også gjerne en titt på videoen Shifter har laget om samarbeidet mellom Nixa og Boitano!